oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je sobota 20. července 2024, svátek má Ilja, zítra Vítězslav.
Úřední deska

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY 2023  

Přidáno 02.01.2023 - Úřední deska


Dokumenty:


Oznámení - jednání zastupitelstva - 18.12.2023   Přidáno 10.12.2023 / Sňato 19.12.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Rozpočtové opatření č. 7/2023  Přidáno 04.12.2023 / Sňato 07.03.2024 

 Rozpočtové opatření č. 7/2023


Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko - 18.12.2023  Přidáno 29.11.2023 / Sňato 19.12.2023

 Pozvánka VH ML


SVAK - sdělení o zveřejnění  Přidáno 24.11.2023 / Sňato 12.12.2023

 SVAK - sdělení o zveřejnění


Schválený střednědobý výhled PO ZŠ a MŠ Křetín 2025 - 2026   Přidáno 22.11.2023 / Sňato

 Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO ŽS a MŠ Křetín 2025 - 2026


Schválený rozpočet PO ZŠ a MŠ Křetín na rok 2024   Přidáno 22.11.2023 / Sňato 

 Schválený rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křetín na rok 2024


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Letovicko na r. 2025-2026   Přidáno 22.11.2023 / Sňato 16.01.2024

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ML 2025-2026


Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko na r. 2024   Přidáno 22.11.2023 / Sňato 16.01.2024

 Návrh rozpočtu ML 2024


Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   Přidáno 21.11.2023 / Sňato 07.12.2023

 Oznámení o vyhlášení právního předpisu


DSO Technické služby Malá Haná - oznámení o zveřejnění dokumentů   Přidáno 20.11.2023 / Sňato 19.06.2024

 Oznámení o zveřejnění dokumentů


Rozpočtové opatření č. 6/2023  Přidáno 16.11.2023 / Sňato 07.03.2024 

 Rozpočtové opatření č. 6/2023


Oznámení - jednání zastupitelstva - 20.11.2023   Přidáno 12.11.2023 / Sňato 21.11.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Pozvánka na Valnou hromadu DSO TS Malá Haná - 14.11.2023  Přidáno 08.11.2023 / Sňato 15.11.2023 

 Pozvánka na VH DSO TS MH


Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   Přidáno 03.11.2023 / Sňato 19.11.2023

 Oznámení o vyhlášení právního předpisu


Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku ze vstupného   Přidáno 03.11.2023 / Sňato 19.11.2023

 Oznámení o vyhlášení právního předpisu


Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku z pobytu   Přidáno 03.11.2023 / Sňato 19.11.2023

 Oznámení o vyhlášení právního předpisu


Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku ze psů   Přidáno 03.11.2023 / Sňato 19.11.2023

 Oznámení o vyhlášení právního předpisu


Záměr směny pozemku   Přidáno 02.11.2023 / Sňato 21.11.2023

 Záměr směny pozemku


Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského   Přidáno 02.11.2023 / Sňato 18.11.2023

 Návrh opatření obecné povahy


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO TS Malá Haná na r. 2024-2028   Přidáno 24.10.2023 / Sňato 20.11.2023

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO TS MH 2024-2028


Návrh rozpočtu DSO TS Malá Haná na r. 2024   Přidáno 24.10.2023 / Sňato 20.11.2023

 Návrh rozpočtu DSO TS MH 2024


Návrh střednědobého výhledu PO ZŠ a MŠ Křetín 2025 - 2026   Přidáno 17.10.2023 / Sňato 22.11.2023

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO ŽS a MŠ Křetín 2025 - 2026


Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Křetín na rok 2024   Přidáno 17.10.2023 / Sňato 22.11.2023 

 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křetín na rok 2024


Oznámení - jednání zastupitelstva - 19.10.2023   Přidáno 11.10.2023 / Sňato 20.10.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 26.10.2023   Přidáno 27.09.2023 / Sňato 27.10.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky


Oznámení o termínu konání akce - Předpouťová zábava  Přidáno 20.09.2023 / Sňato 30.09.2023 

 Oznámení o termínu konání akce


Rozpočtové opatření č. 5/2023  Přidáno 20.09.2023 / Sňato 07.03.2024 

 Rozpočtové opatření č. 5/2023


Oznámení - jednání zastupitelstva - 20.09.2023   Přidáno 12.09.2023 / Sňato 21.09.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


JMK - Veřejná vyhláška. Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JMK a vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Pozvánka na veřejné projednání   Přidáno 01.09.2023 / Sňato 15.10.2023 

 JMK - Veřejná vyhláška


Rozpočtové opatření č. 4/2023  Přidáno 01.09.2023 / Sňato 07.03.2024

 Rozpočtové opatření č. 4/2023


Oznámení o termínu konání akce - Svobodní-Ženatí  Přidáno 23.08.2023 / Sňato 03.09.2023 

 Oznámení o termínu konání akce


Úřad pro zastupování státu ve věcech nemovitých - Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizace seznamu  Přidáno 23.08.2023 / Sňato 31.12.2023

 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí             Seznam nemovitostí - aktualizace (xls)


E.GD - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie 23.09.2023  Přidáno 23.08.2023 / Sňato 24.08.2023 02.02.2021

 Zrušení oznámení o přerušení dodávky


Rozpočtové opatření č. 3/2023  Přidáno 15.08.2023 / Sňato 07.03.2024

 Rozpočtové opatření č. 3/2023


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  Přidáno 15.08.2023 / Sňato 31.08.2023 

 Rozhodnutí hejtmana - odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 01.09.2023 (2)  Přidáno 15.08.2023 / Sňato 02.09.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 01.09.2023 (1)   Přidáno 15.08.2023 / Sňato 02.09.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky


Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Křetín  Přidáno 10.08.2023 / Sňato 26.08.2023 

 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání OOP - Územní plán Křetín

Přílohy vyhlášky:

 I. Textová část územního plánu

 I.1 - Výkres základního členění území

 I.2 - Hlavní výkres

 I.3 - Výkres VPS, opatření a sanací

 I.4 - Koncepce dopravy

 I.5 - Koncepce technické infrastruktury

 II. Textová část odůvodnění územního plánu

 II.1 - Koordinační výkres

 II.2 - Výkres předpokládaných záborů PF

 II.3 - Výkres širších vztahů

 

 


Oznámení o termínu konání akce - Posezeni Pod lipami  Přidáno 08.08.2023 / Sňato 20.08.2023 

 Oznámení o termínu konání akce


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24.08.2023   Přidáno 07.08.2023 / Sňato 25.08.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 23.08.2023   Přidáno 07.08.2023 / Sňato 24.08.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky


Oznámení - jednání zastupitelstva - 09.08.2023   Přidáno 28.07.2023 / Sňato 10.08.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


SVAK - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu  Přidáno 20.07.2023 / Sňato

 SVAK - oznámení o zveřejnění


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  Přidáno 13.07.2023 / Sňato 16.08.2023  

 Rozhodnutí hejtmana - vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Územní rozhodnutí Křetín, lok. RD, TS V lipkách  Přidáno 13.07.2023 / Sňato 29.07.2023 

 Územní rozhodnutí


Rozpočtové opatření č. 2/2023  Přidáno 11.07.2023 / Sňato 07.03.2024  

 Rozpočtové opatření č. 2/2023


Mikroregion Letovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů  Přidáno 10.07.2023 / Sňato 16.01.2024

 Oznámení o zveřejnění dokumentů


Závěrečný účet obce Křetín za rok 2022  Přidáno 30.06.2023 / Sňato 13.06.2024

 Závěrečný účet 2022

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

 Výkaz FIN o plnění rozpočtu 2022   

 Rozvaha - Obec 2022

 Výkaz zisku a ztráty 2022

 Příloha Obec (1)             

 Příloha Obec (2)

 Rozvaha PO

 Výkaz zisku a ztráty PO

 Příloha PO


Informace k odpadovému hospodářství v obci Křetín za rok 2022  Přidáno 29.06.2023 / Sňato

 Informace k odpadovému hospodářství v obci Křetín za rok 2022


Oznámení - jednání zastupitelstva - 29.06.2023   Přidáno 21.06.2023 / Sňato 30.06.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Návrh závěrečného účtu obce Křetín za rok 2022  Přidáno 09.06.2023 / Sňato 30.06.2023

 Závěrečný účet 2022 - návrh

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

 Výkaz FIN o plnění rozpočtu 2022   

 Rozvaha - Obec 2022

 Výkaz zisku a ztráty 2022

 Příloha Obec (1)             

 Příloha Obec (2)

 Rozvaha PO

 Výkaz zisku a ztráty PO

 Příloha PO


Oznámení o termínu konání akce - Myslivecké odpoledne  Přidáno 08.06.2023 / Sňato 25.06.2023 

 Oznámení o termínu konání akce


Oznámení o termínu konání akce - Motosraz  01.06.2023 / Sňato 18.06.2023 

 Oznámení o termínu konání akce


Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko - 14.06.2023  Přidáno 01.06.2023 / Sňato 14.06.2023

 Pozvánka VH ML


SVAK - Pozvánka na Valnou hromadu - 15.06.2023  Přidáno 01.06.2023 / Sňato 15.06.2023

 SVAK - pozvánka VH


Záměr směny pozemku   Přidáno 01.06.2023 / Sňato 30.06.2023 29.06.2023

 Záměr směny pozemku


Oznámení zahájení územního řízení  Přidáno 30.05.2023 / Sňato 15.06.2023

 Oznámení zahájení územního řízení


SVAK - sdělení o zveřejnění  Přidáno 30.05.2023 / Sňato 24.11.2023

 SVAK - sdělení o zveřejnění


DSO Technické služby Malá Haná - oznámení o zveřejnění dokumentů   Přidáno 30.05.2023 / Sňato 20.11.2023

 Oznámení o zveřejnění dokumentů  


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Letovicko za rok 2022  Přidáno 25.05.2023 / Sňato 30.06.2023

 Návrh ZÚ ML za rok 2022

 Příloha č.1 ZÚ ML


Oznámení - jednání zastupitelstva - 31.05.2023   Přidáno 23.05.2023 / Sňato 01.06.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Rozpočtové opatření č. 1/2023  Přidáno 22.05.2023 / Sňato 07.03.2024 

 Rozpočtové opatření č. 1/2023


Pozvánka na Valnou hromadu DSO TS Malá Haná - 25.05.2023  Přidáno 12.05.2023 / Sňato 25.05.2023 

 Pozvánka na VH DSO TS MH


Záměr směny pozemku   Přidáno 12.05.2023 / Sňato 31.05.2023

 Záměr směny pozemku


Návrh závěrečného účtu DSO TS Malá Haná za rok 2022  Přidáno 09.05.2023 / Sňato 30.05.2023

 Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2022


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 22.05.2023   Přidáno 02.05.2023 / Sňato 22.05.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky


FÚ - Veřejná vyhláška - zpřístupnění předpisných seznamů (daň z nemovitosti)   Přidáno 24.04.2023 / Sňato 25.05.2023

 Veřejná vyhláška


Oznámení - jednání zastupitelstva - 25.04.2023   Přidáno 17.04.2023 / Sňato 26.04.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


FÚ - Veřejná vyhláška - zpřístupnění předpisného seznamu (daň z nemovitosti)   Přidáno 14.04.2023 / Sňato 15.05.2023

 Veřejná vyhláška


Veřejnoprávní smlouva s Městem Letovice - přestupková řízení   Přidáno 24.03.2023 / Sňato 

 Veřejnoprávní smlouva


Oznámení - jednání zastupitelstva - 27.03.2023   Přidáno 19.03.2023 / Sňato 28.03.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Záměr pronájmu pohostinství  Přidáno 08.03.2023 / Sňato 27.03.2023

 Záměr pronájmu  


E.GD - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 06.04.2023   Přidáno 07.03.2023 / Sňato 07.04.2023 02.02.2021

 Oznámení o přerušení dodávky                     Seznam nemovitostí


Výroční zpráva obce za rok 2022 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.   Přidáno 01.03.2023 / Sňato 28.02.2024

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022


Schválený rozpočet obce pro rok 2023   Přidáno 28.02.2023 / Sňato 07.03.2024

 Schválený rozpočet obce na rok 2023


Úřad pro zastupování státu ve věcech nemovitých - Výzva vlastníkům nemovitostí  Přidáno 24.02.2023 / Sňato 23.08.2023

 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí             Seznam nemovitostí (xls)


Oznámení - jednání zastupitelstva - 27.02.2023   Přidáno 17.02.2023 / Sňato 28.02.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Návrh rozpočtu obce pro rok 2023   Přidáno 08.02.2023 / Sňato 28.02.2023

 Návrh rozpočtu 2023  


Nařízení Státní veterinární správy - zrušení mimořádného opatření (ptačí chřipka)  Přidáno 31.01.2023 / Sňato 16.02.2023

 Nařízení SVS - zrušení opatření


Oznámení - jednání zastupitelstva - 07.02.2023   Přidáno 30.01.2023 / Sňato 08.02.2023

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Olešnice - 26.01.2023  Přidáno 11.01.2023 / Sňato 27.01.2023 

 Pozvánka na VH HS Olešnice


Mikroregion Letovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů  Přidáno 04.01.2023 / Sňato 10.07.2023

 Oznámení o zveřejnění dokumentů


 

Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Kalendář svozů odpadu

Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu