oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je pondělí 17. června 2024, svátek má Adolf, zítra Milan.
Farnost Křetín

Pořad bohoslužeb ve farnosti Křetín od 9. června do 16. června 2024Přidáno 10.06.2024 - Farnost Křetín

Pořad bohoslužeb (pdf) ...

Noc kostelů – 10.06.2016Přidáno 24.07.2016 - Farnost Křetín

Je pátek 10. června. Zvon na věži kostela vyzvání své Anděl Páně. Za krásného slunečního počasí přichází ke křetínskému kostelu hloučky lidí, rodiče s dětmi, pravidelní i nepravidelní návštěvníci bohoslužeb. Hned u kostela jsou děti zapojovány do hry, uvnitř se připravuje program, pohoštění a další jiná překvapení.Proč to vše. Koná se pátá Noc kostelů ve Křetíně. Přípravy programu se letos ujali m...

Ohlédnutí: K výročí žehnání nové fary – říjen 2015Přidáno 15.11.2015 - Farnost Křetín

    Proměna jednoho místa...Svěcení fary v Křetíně 1.10.1995 V letošním roce 1. října uplynulo 20 let od žehnání nové fary v Křetíně. Než k tomuto okamžiku došlo, předcházelo této chvíli několik různých událostí. Před odchodem P. Vališe jsme o vážném stavu staré fary - velká vlhkost zdiva v přízemí - několikrát zamýšleli. On pro svůj věk se nechtěl do žádné rekonstrukce pouštět. Stejně tak sm...

Noc kostelů v Křetíně počtvrté – 29.05.2015Přidáno 31.05.2015 - Farnost Křetín

V pátek 29. května 2015 se stejně jako na mnoha dalších místech u nás i v zahraničí konala v Křetíně ve svatém Jeronýmovi Noc kostelů. Bohatý program přilákal bezmála stovku návštěvníků.Velkému zájmu se těšilo hned úvodní vystoupení letovického smíšeného sboru CANTAMUS pod vedením sbormistryně MgA. Renaty Fraisové, jež bylo pro Křetín velkou hudební událostí a pro všechny přítomné i milým pohlazen...

Program Noci kostelů 2015 v Křetíně bude opravdu bohatýPřidáno 10.05.2015 - Farnost Křetín

Pro letošní Noc kostelů v Křetíně si pořadatelé připravili opravdu bohatý program. Po slavnostním vyzvánění a oficiálním zahájení večera se ve farním kostele sv. Jeronýma představí smíšený pěvecký sbor CANTAMUS, působící při Základní umělecké škole v Letovicích. Repertoár sboru je velmi pestrý. Je sestaven převážně z písní duchovních, ale zároveň vesměs poměrně populárních, a věřím, že uspokojí i ...

Vánoční scénka dětí ze ZUŠ Letovice – 04.01.2015Přidáno 08.01.2015 - Farnost Křetín

V neděli 4. ledna zpestřila samotný závěr mše svaté ve farním kostele sv. Jeronýma v Křetíně hraná scénka nazvaná „Sčítání lidu, aneb že by zrovna tam?" Předvedla ji děvčata, která navštěvují dramatický kroužek při ZUŠ Letovice u paní učitelky Hany Bočkové. Ta tuto krátkou hříčku i režírovala, zatímco zpěvem a hrou na flétnu ji doprovodila paní učitelka Marie Nečasová. Děj scénky nám připomně...

Noc kostelů v Křetíně se i napodruhé vydařila – 24.05.2013Přidáno 24.06.2013 - Farnost Křetín      

V pátek 24. května se křetínský farní kostel sv. Jeronýma opět po roce otevřel nejširší veřejnosti, a to v rámci mezinárodní akce „NOC KOSTELŮ". Od 18 hodin si mohli návštěvníci v klidu prohlédnout krásný interiér svatostánku, ale i vystoupat na věž a pokochat se pohledem na obec i její okolí téměř z ptačí perspektivy. Zasvěceného výkladu uvnitř kostela se na požádání každému dostalo od brat...

První svaté přijímání – 19.05.2013Přidáno 26.05.2013 - Farnost Křetín   

V neděli 19. května 2013 se v kostele sv. Jeronýma v Křetíně opět po dvou letech konalo první svaté přijímání dětí z křetínské a bohuňovské farnosti.Děti - prvokomunikanti navštěvovaly v rámci zájmového kroužku výuku náboženství, kterou na křetínské základní škole vede bratr jáhen RNDr. Alois Nebojsa, a v posledních týdnech před slavností absolvovaly i bezprostřední přípravu s otcem Mgr. Zdeňkem V...

Setkání u betléma na Prostředním Poříčí – 16.12.2012Přidáno 18.12.2012 - Farnost Křetín      

Stalo se již tradicí, setkávat se třetí adventní neděli u betléma na Prostředním Poříčí. Letošní slavnosti počasí vcelku přálo. Z fotek je sice poznat, že v nedělní odpoledne mírně mrholilo, ale teploměr zato neklesl pod nulu.K přítomným promluvil starosta Prostředního Poříčí, pan Bedřich Folkman, krátké zamyšlení nad symboly Adventu i Vánoc pronesl i pan farář Mgr. P. Zdeněk Veith. Kulturní prog...

Odešel pan učitel Vlach...Přidáno 11.04.2012 - Farnost Křetín   

...

Primiční mše svatá v Bohuňově – 24.09.2011Přidáno 25.09.2011 - Farnost Křetín   

V sobotu 24. září 2011 přivítal svátečně naladěný Bohuňov až nezvyklé množství hostů z opravdu širokého okolí. Netroufám si odhadnout přesný počet, ale úplně přesně vím důvod, proč se do této malebné vísky na samém začátku Křetínské kotliny tolik lidí sjelo. Byla jím primice novokněze P. Petra Kalasa z Horního Poříčí. P. Petr Kalas přijal své kněžské svěcení v Brně přesně před týdnem 17.9. a mnozí...

Poutní slavnost sv. Moniky a Augustina ve Vřesicích – 28.08.2011Přidáno 05.09.2011 - Farnost Křetín      

            Poslední srpnovou neděli se křetínští a sulíkovští farníci setkali na společné bohoslužbě u kaple sv. Moniky a Augustina ve Vřesicích. Noční deštivé a bouřící počasí naštěstí pominulo a poutní slavnost se tak mohla nerušeně odehrát pod širým nebem na prostranství před kapličkou.Páter Zdeněk v průběhu mše vysvětil nové lavice, které byly do kaple pořízeny a na jejichž úhradu byla také u...

První svaté přijímání – 22.05.2011Přidáno 25.05.2011 - Farnost Křetín   

V neděli dne 22. května 2011 přistoupilo při pravidelné nedělní bohoslužbě v křetínském farním kostele sv. Jeronýma poprvé ke svatému přijímání 7 dětí z naší a jedna dívka z bohuňovské farnosti. Děti se na tento svůj velký den pečlivě připravovaly - všechny absolvovaly dvou- či víceletou výuku náboženství v zájmovém kroužku při ZŠ v Křetíně, účastnily se bohoslužeb a nakonec, poslední čtvrtek před...

Poutní slavnost v Prostředním Poříčí – 12.09.2010Přidáno 12.09.2010 - Farnost Křetín   

Poutní slavnosti v křetínské farnosti (...

Žehnání kříže – Prostřední Poříčí 21.05.2010Přidáno 28.05.2010 - Farnost Křetín   

V pátek 21. 5. 2010 se v Prostředním Poříčí konala významná událost: žehnání nového kříže, který je součástí projektu úpravy návsi obce (u prodejny Jednoty). Kříži požehnal při mši svaté náš kněz P. Mgr. Zdeněk Veith. Události se zúčastnili nejen místní, ale také občané z okolních vesnic. Celodenní pěkné počasí sice na konci mše vystřídalo pršení, pěkný zážitek nám to však přesto nezkazilo.Kdo tut...

Setkání u betléma na Prostředním Poříčí v neděli 20.12.2009Přidáno 25.12.2009 - Farnost Křetín   

Pozvánku ke společnému - a velmi příjemnému - setkání u prostřednopoříčského betléma o letošní poslední adventní neděli přijali i přes třeskutý mráz (kolem -15°C) nejen místní občané, ale i mnozí křetínští, vranovští či vřesičtí hosté (snad jsem na nikoho nezapomněl a pokud ano, tak se omlouvám). Ve zcela předvánoční atmosféře, za mihotání plamínků svíček v rukách přítomných, posvětil náš pan fará...

Poutní slavnost sv. Jeronýma v Křetíně, 4.10.2009Přidáno 06.10.2009 - Farnost Křetín      

Sv. Jeroným je řazen vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého k velkým západním církevním Otcům a učitelům církve. Žil ve 4. století po Kristu. Byl významným teologem, křesťanským spisovatelem a překladatelem. Je znám především jako autor tzv. Vulgaty neboli překladu Bible do mluvené latiny. Tento překlad vytvářel s úmyslem, aby byl jazyk Knihy maximálně srozumitelný pro všechny posluchače, ...

Poutní slavnost ve Vřesicích, 30.08.2009Přidáno 30.08.2009 - Farnost Křetín   

V neděli dne 30. srpna 2009 slavili vřesičtí poutní slavnost sv. Moniky a Augustina, jimž je zasvěcena zdejší moderní kaple z roku 1998. Při této příležitosti tu byla dopoledne sloužena nedělní mše svatá, společná pro obě farnosti - křetínskou i sulíkovskou, které se právě zde ve Vřesicích potkávají.Přinášíme Vám na našem webu pár snímků z této slavnostní události. více článků z farnosti - kliknět...

K opravě střechy kostela sv. Jeronýma (r. 2008/2009)Přidáno 29.08.2009 - Farnost Křetín   

Oprava vnějšího opláštění farního kostela sv. Jeronýma v Křetíně byla završena rekonstrukcí krovu a výměnou střešní krytiny nad chrámovou lodí a nad přístřešky po stranách kněžiště a věže ve druhé polovině roku 2008 a na jaře 2009. Finančně nákladné opravy exteriéru této vzácné barokní stavby včetně jejího statického zajištění probíhaly již od počátku nového tisíciletí. Hlavní příčinou, proč byla ...

Římskokatolická farnost KřetínPřidáno 30.05.2009 - Farnost Křetín   

v diecézi brněnské, děkanství boskovickémKontakt679 62 Křetín 38Tel.: 736 529 286Duchovním správcem farnosti jeP. Mgr. Michal PolendaPravidelné nedělní bohoslužbyv 08.30 hod.Kostely a kaple- kostel farní sv. Jeronýma (Křetín)- kaple Jména Panny Marie (Prostřední Poříčí)- kaple Panny Marie Karmelské (Vranová)- kaple sv. Moniky + Augustina (Vřesice)Do farnosti patří tyto obce/části obcí:- Dolní Poří...

Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Kalendář svozů odpadu

Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu