oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je úterý 28. listopadu 2023, svátek má René, zítra Zina.
Obecní úřad

Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
PSČ 679 62

      Tel. č.: 516 470 620
      E-mail: obec@kretin.eu
      Web: www.kretin.eu

     Úřední hodiny:
     Středa 16:00-18:00 hod.

Pokladna obecního úřadu je otevřena i mimo úřední hodiny, a to každý všední den od 08:00 do 14:00 hod, ve středu až do 18:00 hod. Což znamená, že spoustu běžných úkonů vyřídíte na OÚ Křetín i v tyto hodiny.


Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR")

Pověřencem OÚ Křetín pro ochranu osobních údajů jespolečnost Procurio, s. r. o., IČ: 090 97 384, se sídlem Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové, telefon +420 739 869 462, e-mail: maur@procurio.cz. Pověřenec poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů. Kontaktní osobou za pověřence je Ing. Vilém Maur. Důležité informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Úřední deska
Odpadové hospodářství
Místní poplatky
Ceník za zapojení právnických osob a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství
Co lze vyřídit na našem obecním úřadě...
Pracoviště Czech POINT na OÚ Křetín
Kde vyřídíte ostatní záležitosti...


Publicita projektu:

logo EU + SFŽP

Projekt "Protipovodňová opatření obce Křetín"

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010158

Specifický cíl: 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Realizace projektu v období: 11/2019 - 12/2020.

Předmětem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 40 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Projekt „Protipovodňová opatření obce Křetín" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Další články:


Informace ke způsobu úpravy hlasovacích lístků v komunálních volbáchPřidáno 22.09.2022 - Obecní úřad   

V přiloženém letáku z Ministerstva vnitra ČR naleznete informaci o možných způsobech úpravy hlasovacího lístku v komunálních volbách. Leták přikládáme ve formátu pdf ke stažení i v náhledu níže.Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách? (leták pdf) ...

Milostivé léto II – informace pro občanyPřidáno 22.09.2022 - Obecní úřad   

Věnujte prosím pozornost informacím o druhé fázi kampaně „Milostivé léto", která byla spuštěna od 1. září 2022 a díky níž mohou fyzické osoby, které mají exekučně vymáhané dluhy vůči státu, svých závazku snadněji a bez úroků zbavit. Tato možnost trvá pouze do 30. listopadu 2022.Více informací naleznete v přiložených letácích Ministerstva spravedlnosti ČR nebo na níže uvedených odkazech na spe...

UPOZORNĚNÍ NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ZA POŠTOU - od 02.05.2022Přidáno 01.05.2022 - Obecní úřad   

V souvislosti s opravou havarijního stavu kanalizace upozorňujeme občany na dopravní omezení na místní komunikaci v Křetíně za poštou.Dopravní omezení (vč. omezení parkování vozidel u nemovitostí) bude v úseku vyznačeném na plánku trvat od pondělí 2. května po dobu cca 5 týdnů.Termíny budeme ještě upřesňovat dle skutečného průběhu prací....

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022Přidáno 01.05.2022 - Obecní úřad   

V přiloženém souboru naleznete leták finančního úřadu s informacemi k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022.Informace k zasílání složenek ...

Výzva k certifikaci produktů a služeb BOSKOVICKO SOBĚPřidáno 02.03.2022 - Obecní úřad   

MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova vyhlašují výzvu k certifikaci produktů a služeb BOSKOVICKO SOBĚ. Výzva je určena řemeslníkům, výrobcům rukodělných, potravinářských a zemědělských produktů nebo poskytovatelům jedinečných služeb, kteří působí v regionu obou uvedených MAS (viz mapka níže). Cílem výzvy je podpora lokálních výrobků, produktů, specialit, řemesel a služeb v tomto regionu. ...

Příklad velmi špatného třídění bioodpadu!Přidáno 01.03.2022 - Obecní úřad   

Na fotografii je část obsahu jednoho z hnědých kontejnerů na BIO odpad zde v Křetíně (foto je z 28.2.2022). Samozřejmě to je špatně. Ani igelitové fólie, ani ty kusy masa či sýra do bioodpadu rozhodně nepatří!!! Tento něčí přešlap by nás všechny mohl přijít opravdu draho - viz článek v posledním zpravodaji...   ...

INFORMACE K OPĚTOVNÉ MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ SBĚROVÉHO PAPÍRU PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘETÍNPřidáno 20.02.2022 - Obecní úřad

Obec Křetín po dohodě s křetínskou základní školou obnoví možnost odevzdávání starého papíru do sběru prostřednictvím základní školy. Avšak systém bude fungovat trochu jinak, než jsme byli do loňského roku zvyklí. Od září 2021 totiž základní škola využívá čtyři školní šatny k jejich původnímu účelu, tedy k převlékaní a k přezouvání dětí, a na skladování starého papíru tam již nezbývá místo. Sběr s...

Ceník za zapojení právnických osob a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářstvíPřidáno 18.02.2022 - Obecní úřad   

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Křetín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství se mohou právnické a podnikající fyzické osoby zapojit na základě smlouvy s obcí do obecního systému odpadového hospodářství. Komunální odpad předávají zapojené podnikající osoby do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, umístěných na adrese provozovny. Výše úhrady za zapojení do obecního s...

Poděkování za Tříkrálovou sbírkuPřidáno 09.02.2022 - Obecní úřad   

Všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky vyřizujeme ještě jedno poděkování, tentokrát z Charity Blansko. Do pokladniček se v naší obci a ve farním kostele vybralo 24.732 Kč!Blíže k výtěžku sbírky na Blanensku a k využití těchto peněz naleznete v přiloženém dopise z Charity Blansko . ...

Nabídka MSSS Boskovice p.o. – půjčovna kompenzačních pomůcekPřidáno 06.02.2022 - Obecní úřad   

Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace, nabízí veřejnosti služby své půjčovny kompenzačních pomůcek. Bližší informace naleznete na webových stránkách organizace nebo na přiloženém plakátku ve formátu pdf, který si můžete stáhnout zde. ...

EG.D., a.s.: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevinPřidáno 06.12.2021 - Obecní úřad   

Distribuční společnost EG.D, a.s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí, na jejichž pozemku se nachází zařízení distribuční soustavy, na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin dle ustanovení §25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu u...

Místní poplatkyPřidáno 29.11.2021 - Obecní úřad

Místní poplatky jsou stanoveny následujícími platnými obecně závaznými vyhláškami:         - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku ze psů          - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ,            Příloha 1 , Příloha 2/1 , Příloha 2/2          - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku ze vstupného        ...

Odpadové hospodářství – aktualizace 11/2021Přidáno 29.11.2021 - Obecní úřad

1. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím Technických služeb Malá Haná s.r.o. Svoz směsného komunálního odpadu z domovních popelnic v místních částech Křetín a Dolní Poříčí se provádí jednou za 28 dní, dle aktuálního svozového kalendáře . Aktuální výše poplatků za odvoz odpadu pro tento kalendářní rok jsou uvedeny zde. 2. Sběr tříděného komunálního odpadu za...

Konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2021 v okrsku KřetínPřidáno 09.10.2021 - Obecní úřad   

...

Nové koše na tříděný odpad u víceúčelového hřiště vedle ZŠPřidáno 02.05.2021 - Obecní úřad   

V posledních týdnech je provoz na hřišti značný a to je moc dobře, protože děti mají obrovský deficit pohybu i sociálních vazeb a mají teď co dohánět. Ale současně přibývá odpadků... S dětmi jsme se domluvili, že by si pořádek u hřiště měly obstarat hlavně samy. Pořídili jsme nové koše a je fajn, že odpadky končí tam, kde mají. Děti zvládají i třídění plastů a plechovek do žlutého koše.     ...

Informace občanům k organizaci sběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VELKO-OBJEMOVÉHO ODPADU, ELEKTRO-ODPADU A ŽELEZNÉHO ŠROTUPřidáno 30.03.2021 - Obecní úřad

NEBEZPEČNÝ ODPAD sobota 10.4.2021 8:00 - 11:30 h za OÚPřejímku odpadu od občanů budou pouze v uvedených hodinách zajišťovat pracovníci obce. Po ukončení sběru v 11:30 h svozové vozidlo odjíždí a další odpad nebude pracovníky obce převzat!ŽELEZNÝ ŠROT sobota 10.4.2021 - dopolední svoz SDH KřetínSvoz ráno a dopoledne, železný šrot nachystejte včas před dům!ELEKTROODPAD sobota 10.4.2021 8:00 - 11:...

Poděkování z Charity za Tříkrálovou sbírkuPřidáno 04.03.2021 - Obecní úřad   

V minulých dnech jsme obdrželi poděkování z oblastní Charity Blansko za podporu v Tříkrálové sbírce 2021. Poděkování míří ke všem, kteří se na její letošní nestandardní organizaci podíleli, a všem, kteří i tentokrát do sbírky přispěli! I my za obecní úřad vám všem děkujeme!...

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desateroPřidáno 03.11.2020 - Obecní úřad   

Pokud máte pozitivní test na COVID... čtěte POZORNĚ toto desatero1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci své...

Výsledky krajských voleb 2020 ve volebním okrsku KřetínPřidáno 04.10.2020 - Obecní úřad

Výsledky krajských voleb 2020 ve volebním okrsku Křetín Počet oprávněných voličů:       384 Počet odevzdaných hlasů:        140 Počet platných hlasů:               140 Volební účast v okrsku:            36,46% Č. Název subjektu Počet hlasů Procenta 5. Demokratická strana zelených 0 0,00 % 12. ...

Nabídka antibakteriálního geluPřidáno 10.09.2020 - Obecní úřad   

Nabízíme našim občanům antibakteriální gel TOPVET, balení 100 ml, za zvýhodněnou cenu 100 Kč/ks. Gel si můžete zakoupit na OÚ v obvyklých hodinách pro veřejnost....


[1] 2 [3] 
Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Kalendář svozů odpadu

Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu