oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je pondělí 28. září 2020, svátek má Václav, Den české státnosti, zítra Michal.
Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA 2020  

Přidáno 01.01.2020 - Úřední deska


Dokumenty:


Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví Přidáno 24.09.2020 / Sňato

 Omezení hromadných akcí                 Omezení provozoven a provozu sluzeb


Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice JMK Přidáno 23.09.2020 / Sňato

 Nošení ochranných prostředků - BM,BO,HO                      Výuka na VŠ - BM,BO,HO


Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví Přidáno 18.09.2020 / Sňato

 Nošení ochranných prostředků                       Omezení hromadných akcí

 Nařízení laboratořím                 Omezení provozoven a provozu sluzeb


Návrh OOP - Změna Ochranného pásma vodního zdroje Dolní Poříčí  Přidáno 16.09.2020 / Sňato 09.10.2020

 Návrh OOP                                  Příloha - situace


VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Přidáno 15.09.2020 / Sňato 03.10.2020 

 Oznámení o době a místě konání voleb


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Přidáno 10.09.2020 / Sňato 18.09.2020

 Nošení ochranných prostředků


Rozpočtové opatření č. 5/2020 Přidáno 10.09.2020 / Sňato

 Rozpočtové opatření č. 5/2020


VOLBY - Svolání prvního zasedání OVK Přidáno 04.09.2020 / Sňato 03.10.2020 

 Svolání prvního zasedání OVK


Oznámení  - jednání zastupitelstva - 08.09.2020  Přidáno 31.08.2020 / Sňato 08.09.2020

 Oznámení - jednání zastupitelstva


E.ON. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 29.09.2020  Přidáno 27.08.2020 / Sňato 29.09.2020

 Oznámení                                  Seznam odběrných míst


Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví Přidáno 27.08.2020 / Sňato

 Nošení ochranných prostředků                       Omezení hromadných akcí

 Izolace a karanténa                 Omezení provozu zdravotnických zařízení


Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví MZ Přidáno 27.08.2020 / Sňato

 Omezení překročení státní hranice ČR                       Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy


Záměr prodeje Přidáno 20.08.2020 / Sňato 09.09.2020

 Záměr prodeje                       Příloha - mapa


Mimořádná opatření MZ Přidáno 20.08.2020 / Sňato 27.08.2020

 Nošení ochranných prostředků                       Omezení hromadných akcí

 Omezení provozu zdravotnických zařízení


Úřad pro zastupování státu ve věcech nemovitých - Výzva vlastníkům nemovitostí  Přidáno 18.08.2020 / Sňato 31.12.2023

 Výzva            Seznam nemovitostí (xls)


VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků Přidáno 04.08.2020 / Sňato 03.10.2020 

 Oznámení o počtu a sídle


MZE - Opatření obecné povahy (kůrovec) Přidáno 29.07.2020 / Sňato 31.12.2022  

 MZE - OOP (kůrovec)

 Příloha (1.část)             Příloha (2.část)            Příloha (3.část)


VOLBY - Stanovení počtu členů Přidáno 27.07.2020 / Sňato 03.10.2020 

 Stanovení počtu členů


Mimořádné opatření MZ  Přidáno 27.07.2020 / Sňato 

 Mimořádné opatření MZ - hromadné akce od 27.7. do odvolání


Mimořádné opatření MZ  Přidáno 25.07.2020 / Sňato 27.07.2020

 Mimořádné opatření MZ - hromadné akce 25.7.-26.7.


DSO TS Malá Haná - Oznámení o zveřejnění dokumentů  Přidáno 16.07.2020 / Sňato 

 Oznámení o zveřejnění dokumentů


Rozpočtové opatření č. 4/2020  Přidáno 10.07.2020 / Sňato  

 Rozpočtové opatření č. 4/2020


DOP Boskovice - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  Přidáno 08.07.2020 / Sňato 24.07.2020

 DOP Boskovice - OOP

 Situace DIO


Mikroregion Letovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů  Přidáno 19.02.2020 / Sňato  

 Oznámení o zveřejnění dokumentů ML


Oznámení  - jednání zastupitelstva - 01.07.2020  Přidáno 23.06.2020 / Sňato 01.07.2020

 Oznámení - jednání zastupitelstva


KHS JMK - tisková zpráva - klíšťová encefalitida  Přidáno 12.06.2020 / Sňato  

 Klíšťová encefalitida


Souhrn opatření Vlády ČR - 23. týden  Přidáno 12.06.2020 / Sňato

 Usnesení vlády č. 584 - živnostenské podnikání (1.6.)
 Usnesení vlády č. 590 - COVID-SPORT (1.6.)
 Usnesení vlády č. 601 - cenové moratorium nájemného z bytů (1.6.)
 Usnesení vlády č. 604 - program podpory zaměstnanosti B (1.6.)
 Usnesení vlády č. 605 - opatření MZdr (1.6.)
      Příloha č. 1       Příloha č. 2       Příloha č. 3       Příloha č. 4
 Sbírka zákonů, částka 97 (2.6.)
 Sbírka zákonů, částka 99 (4.6.)
 Usnesení vlády č. 606 - ochrana vnitřních hranic (5.6.)
      Příloha č. 1
 Usnesení vlády č. 607 - ochranné opatření MZdr (5.6.)
      Příloha č. 1
 Mimořádné opatření MZdr - ochrana dýchacích cest (5.6.)
 Ochranné opatření MZdr - omezení překročení hranice (5.6.)


Rozpočtové opatření č. 3/2020  Přidáno 05.06.2020 / Sňato  

 Rozpočtové opatření č. 3/2020


Opatření obecné povahy - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR  Přidáno 05.06.2020 / Sňato

 OOP


Pozvánka na členskou schůzi DSO Technické služby Malá Haná za rok 2019  Přidáno 26.05.2020 / Sňato 09.06.2020

 Pozvánka TSMH


Návrh závěrečného účtu DSO Technické služby Malá Haná za rok 2019  Přidáno 25.05.2020 / Sňato 09.06.2020

 Návrh ZÚ TSMH za rok 2019

 Příloha ZÚ TSMH


Oznámení  - jednání zastupitelstva - 27.05.2020  Přidáno 19.05.2020 / Sňato 27.05.2020

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko  Přidáno 19.05.2020 / Sňato 10.06.2020

 Pozvánka VH ML


Veřejná vyhláška KÚ JMK (ZÚR JMK, aktualizace č. 2)  Přidáno 19.05.2020 / Sňato 07.07.2020

 Veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška KÚ JMK (ZÚR JMK, aktualizace č. 1)  Přidáno 19.05.2020 / Sňato 07.07.2020

 Veřejná vyhláška


Sbírka zákonů ČR, částka 90  Přidáno 18.05.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 90


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Letovicko za rok 2019  Přidáno 18.05.2020 / Sňato 10.06.2020

 Návrh ZÚ ML za rok 2019

 Příloha ZÚ ML


Sbírka zákonů ČR, částka 87  Přidáno 13.05.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 87


Sbírka zákonů ČR, částka 83, 84, 85, 86  Přidáno 08.05.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 83

 Sbírka zákonů, částka 84

 Sbírka zákonů, částka 85

 Sbírka zákonů, částka 86


Závěrečný účet obce Křetín za rok 2019  Přidáno 05.05.2020 / Sňato

 Závěrečný účet 2019

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

 Výkaz FIN o plnění rozpočtu 2019                  

 Příloha Obec, 1. část

 Výkaz zisku a ztráty 2019

 Příloha Obec, 2. část

 Rozvaha - Obec 2019

 

 Rozvaha PO

 Příloha PO, 1. část

 Výkaz zisku a ztráty PO

 Příloha PO, 2. část


Opatření obecné povahy - dočasná ochrana hranic (změna)  Přidáno 05.05.2020 / Sňato  

 OOP


Sbírka zákonů ČR, částka 82  Přidáno 05.05.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 82


Sbírka zákonů ČR, částka 81 (rozvolňování opatření od 11.5.2020)  Přidáno 01.05.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 81


Sbírka zákonů ČR, částka 80 (prodloužení nouzového stavu)  Přidáno 01.05.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 80


Sbírka zákonů ČR, částka 73, 74, 75, 76  Přidáno 28.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 73

 Sbírka zákonů, částka 74

 Sbírka zákonů, částka 75

 Sbírka zákonů, částka 76


SVAK - Sdělení o zveřejnění podkladů V. VH  Přidáno 25.04.2020 / Sňato  

 Sdělení o zveřejnění


Sbírka zákonů ČR, částka 72 (nařízení vlády, krizová opatření)  Přidáno 25.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 72


Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti (dočasná ochrana hranic)  Přidáno 25.04.2020 / Sňato  

 OOP-prodlouzeni platnosti


Sbírka zákonů ČR, částka 70 (krizová opatření)  Přidáno 24.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 70


Sbírka zákonů ČR, částka 69 (nové zákony)  Přidáno 24.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 69


Mimořádné opatření MZdr - chytrá karanténa Přidáno 20.04.2020 / Sňato  

 Mimořádné opatření - chytrá karanténa


Sbírka zákonů ČR, částka 66  Přidáno 17.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 66


Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19  Přidáno 17.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů, částka 65


Nařízení vlády ČR, usnesení vlády o přijetí kriz. opatření č. 415, 416  Přidáno 15.04.2020 / Sňato  

 Nařízení vlády, usnesení vlády č. 415, 416


Oznámení  - jednání zastupitelstva - 22.04.2020  Přidáno 14.04.2020 / Sňato 22.04.2020 

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Sbírka zákonů ČR, částka 59 Přidáno 14.04.2020 / Sňato  

 Sbírka zákonů ČR, částka 59


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 396, 403 a 404 Přidáno 10.04.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 396, 403 a 404


Nařízení vlády ČR Přidáno 10.04.2020 / Sňato  

 Nařízení vlády


Rozpočtové opatření č. 2/2020  Přidáno 09.04.2020 / Sňato  

 Rozpočtové opatření č. 2/2020


Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na r. 2020  Přidáno 08.04.2020 / Sňato 11.05.2020  

 Vyhláška FÚ


Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko na rok 2020 - oprava  Přidáno 07.04.2020 / Sňato  

 Návrh rozpočtu ML na rok 2020  - oprava


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 387, 388, 393 a 394 Přidáno 07.04.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 387, 388, 393 a 394


MZE - Opatření obecné povahy (kůrovec) Přidáno 06.04.2020 / Sňato 31.12.2022  

 MZE - OOP (kůrovec)

 Příloha (1.část)            Příloha (2.část)            Příloha (3.část)             Příloha (4.část)


Nařízení vlády ČR (zákaz distribuce léčiv) Přidáno 03.04.2020 / Sňato  

 Nařízení vlády (1.část)               Nařízení vlády (2.část)


Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic - prodloužení platnosti Přidáno 03.04.2020 / Sňato  

 Opatření obecné povahy


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 369 a 377 Přidáno 03.04.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 369 a 377


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 332-334 Přidáno 31.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 332-334


Nové zákony (úpravy sociál. zabezp., všeobecného zdrav. pojištění, sociál. a zdrav. pojištění, přijímacích zk. a ukončování studia) Přidáno 27.03.2020 / Sňato  

 Nové zákony ze dne 27.3.2020


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 305, 309, 310 Přidáno 27.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 305, 309, 310


Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020 Přidáno 27.03.2020 / Sňato  

 Zákon (změna st. rozpočtu)


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 274-276, 278-281 Přidáno 24.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 274-276, 278-281


E.ON. - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie  Přidáno 24.03.2020 / Sňato 25.03.2020

 Zrušení oznámení (2)


E.ON. - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie (1)  Přidáno 24.03.2020 / Sňato 25.03.2020

 Zrušení oznámení (1)


Mimořádné opatření MZdr - prodejní doba pro seniory Přidáno 20.03.2020 / Sňato  

 Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 262, 264, 266, 267 Přidáno 20.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření 262, 264, 266, 267


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 247-249 (vč. zákazu pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků) Přidáno 19.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření č. 247-249


Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (osoby starší 70 let) Přidáno 19.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizové opatření (osoby starší 70 let)


Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (sociální služby) Přidáno 19.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizové opatření (sociální služby)


Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Přidáno 17.03.2020 / Sňato  

 Rozhodnutí - regulace dopravy


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR  Přidáno 16.03.2020 / Sňato 

 OOP - dočasná ochrana hranic

 Příloha OOP


Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření (vč. omezení volného pohybu osob) Přidáno 16.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizová opatření (vč. omezení volného pohybu osob)


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR  Přidáno 16.03.2020 / Sňato  

 Nařízení vlády o povolání vojáků a příslušníků celní správy


Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - obchody, restaurace, herny Přidáno 14.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - krizové opatření - obchody, restaurace, herny


Mimořádné opatření MV - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR  Přidáno 14.03.2020 / Sňato 16.03.2020 

 Mimořádné opatření MV - dočasná ochrana hranic

 Příloha MO


Nařízení vlády ČR (nakažlivé nemoci), usnesení vlády ČR o přijejí krizových opatřeních a o zajištění péče v zař. soc. služeb  Přidáno 14.03.2020 / Sňato  

 Nařízení vlády (nakažlivé nemoci), usnesení vlády - zajištění péče a další krizová opatření


Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany hranic ČR a o přijatých krizových opatřeních  Přidáno 13.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - ochrana hranic a krizová opatření


Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR  Přidáno 13.03.2020 / Sňato  

 Usnesení vlády - nouzový stav


Rozpočtové opatření č. 1/2020  Přidáno 11.03.2020 / Sňato  

 Rozpočtové opatření č. 1/2020


E.ON. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24.03.2020 11:30 - 13:30  Přidáno 11.03.2020 / Sňato 24.03.2020 24.03.2020

 Oznámení

 Seznam odběrných míst


E.ON. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24.03.2020 8:30 - 11:00  Přidáno 11.03.2020 / Sňato 24.03.2020 24.03.2020

 Oznámení

 Seznam odběrných míst


Schválený rozpočet na rok 2020  Přidáno 10.03.2020 / Sňato  

 Rozpočet na rok 2020


Návrh závěrečného účtu obce Křetín za rok 2019  Přidáno 09.03.2020 / Sňato 05.05.2020

 Závěrečný účet 2019 - návrh

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

 Výkaz FIN o plnění rozpočtu 2019                  

 Příloha Obec, 1. část

 Výkaz zisku a ztráty 2019

 Příloha Obec, 2. část

 Rozvaha - Obec 2019

 

 Rozvaha PO

 Příloha PO, 1. část

 Výkaz zisku a ztráty PO

 Příloha PO, 2. část


Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko - 02.03.2020  Přidáno 21.02.2020 / Sňato 02.03.2020 

 Pozvánka na VH ML


Mikroregion Letovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů  Přidáno 19.02.2020 / Sňato 08.07.2020 

 Oznámení o zveřejnění dokumentů ML


Oznámení  - jednání zastupitelstva - 19.02.2020  Přidáno 11.02.2020 / Sňato 19.02.2020 

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Záměr prodeje  Přidáno 03.02.2020 / Sňato 19.02.2020

 Záměr prodeje

 Geometrický plán


Návrh rozpočtu na rok 2020  Přidáno 31.01.2020 / Sňato 10.03.2020 XX.03.2020

 Návrh rozpočtu na rok 2020

 Informace k návrhu - příjmy 2019

 Informace k návrhu - financování 2019

 Informace k návrhu - výdaje 2019


Oznámení  - jednání zastupitelstva - 29.01.2020  Přidáno 21.01.2020 / Sňato 29.01.2020 

 Oznámení - jednání zastupitelstva


Rozpočtové opatření č. 11  Přidáno 15.01.2020 / Sňato 10.03.2020

 Rozpočtové opatření č. 11


ÚZSVM - Aukční vyhláška  Přidáno 13.01.2020 / Sňato 31.01.2020

 Aukční vyhláška                       Foto 1

 Smlouva                                 Foto 2

 Mapa KN                                 Foto 3

 Mapa KN - ortofoto


Mikroregion Letovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů  Přidáno 03.01.2020 / Sňato 19.02.2020

 Oznámení o zveřejnění dokumentů


Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu