oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je čtvrtek 21. října 2021, svátek má Brigita, zítra Sabina.
Rybaření

90 LET RYBÁŘSKÉ ORGANIZACE V LETOVICÍCH  

Přidáno 27.11.2016 - Rybaření

Historie lovu ryb je zřejmě tak stará jako lidstvo samo. Ryby a zvěř bývaly i podstatnou složkou lidské obživy, ale dlouhá léta moderní doby to jídali zejména šlechtici a vrchnost kdo hlavně se mohli lovu beztrestně oddávat, vody a lesy byly převážně jejich vlastnictvím. Až mnohem později bylo povolováno lovit ryby i jejich poddaným, vznikaly různé rybářské cechy a rybářské spolky.

Rybářský spolek v Letovicích vznikl před 90 roky. Dne 12.prosince 1926 se sešlo v restauraci Karlov 20 rybářů a zájemců o rybářství a zde na valné hromadě založili „Rybářský spolek Duhák" a zvolili jeho první výbor. Prvním předsedou spolku byl pan Josef Kolář. Po dobu svého trvání prošel spolek řadou organizačních změn jako místní organizace v rámci Československého a později Českého rybářského svazu. Od loňského roku je organizace opět spolkem, a to s názvem „Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Letovice.

Od založení až do roku 1930 neměl spolek žádnou ani chovnou, ani lovnou vodu. Lovem ryb byli členové odkázáni jako hosté na revíry jiných spolků, nebo soukromých vlastníků. V tomto roce 1930 se podařilo najmout od obce rybník ve Slatince a později v roce 1935 od místního hraběcího velkostatku najmout úsek řeky Svitavy od Zboňka po Kolářův mlýn. Tento stav trvá až do skončení války v roce 1945. Nyní získává spolek další úsek Svitavy až do Rozhraní a řeku Křetínku od jejího ústí do Svitavy v Letovicích až nad Horní Poříčí.

Nastává větší zájem o sportovní rybaření a do spolku přistupují další členové, mimo jiné i z obcí na povodí Křetínky, a tedy i z obce Křetín. I v současnosti je členy spolku mnoho jejích občanů. A to nejen členy, ale i funkcionáři, členy výboru. V poslední době pracovali pan Petr Bernard, až do tragické smrti pan Oldřich Bařinka, který se věnoval mimo jiné i práci s mládeží. Pan Josef Holek řadu roků vedl v místě kroužek mládeže. Již několik roků je členem výboru pan Josef Prudil, který byl v letošním roce ustanoven i do funkce rybářského hospodáře pro všechny čtyři rybářské revíry v současném užívání spolku.

Největší příliv členů do spolku nastává po výstavbě přehrady Křetínka, která je zčásti i na katastru obce Křetín. Zmizelo krásné údolí Křetínky, zmizela krásná pstruhová řeka. Ale i přehrada má svoje kouzlo a přinesla rybářům větší možnost jejich vyžití.

Ale rybářství a rybařina není jen sezení u vody u rybářských prutů anebo pocházení po březích se šleháním vody. Rybáři nejsou jen „tiší blázni" jak se o nich někdy hovoří. Skutečnost je naprosto jiná. Dnes můžeme směle říci, a je to prokázáno, že bez rybářů a jejich obětavé práce a činnosti bychom v našich znečištěných vodách mnoho ryb neviděli a některé choulostivější druhy by již úplně ve vodách zmizely.

A tak abychom mohli ryby ve vodách obdivovat a rybáři je mohli lovit, musí se jejich uměle odchované násady obstarat, zakoupit, dopravit, vysadit zpravidla do chovných rybníků. Zde o ně řádně pečovat, než dorostou, a nakonec je vysadit do lovných revírů. Za tímto se skrývá mnoho administrativní a manuelní práce funkcionářů i rybářů organizace. I samotné revíry se musí stále udržovat, např. úpravou toků a břehů, zřizováním splávků a dalším.

I řada nejmenovaných rybářů ze Křetína se na této práci podle potřeby a jejich zájmu obětavě podílí. Všichni si zaslouží za aktivní přístup a pomoc poděkování. Všechny revíry v péči letovického spolku jsou dobře zarybněny, jsou hojně navštěvovány rybáři ze širokého okolí, možno říci z celé republiky, a jsou na nich dosahovány velmi dobré, i nadprůměrné a trofejní úlovky.

Ve Křetíně užíval a užívá spolek chovné rybníky pro odchov násad. V minulosti byly rybníky až čtyři, nyní zůstaly pouze dva. Je to vlastní rybník v katastru Dolního Poříčí a menší rybník v nájmu od dětské ozdravovny v jejím parku. Mimo to užívá spolek ještě pronajaté rybníky v Rozsíčce, Kochově a Slatince. V minulosti měl spolek v užívání i rybníky v Míchově a Kladorubech-Andělce.

Pro svoji dobrou činnost si spolek vybudoval, po zakoupení staršího jednoduchého rodinného domku a po jeho rekonstrukci, spolu s postavením dvou hospodářských objektů, pěknou vyhovující základnu a sídlo v České ulici v Letovicích. Skončilo tak dřívější schůzování výboru po místních restauracích a skladování rybářských potřeb a nářadí u funkcionářů v jejich domovech.

Pro výchovu nových rybářů, svých nástupců, se věnoval a věnuje spolek i práci s mládeží. V minulých letech měl spolek každoročně několik kroužků mládeže, a to i mimo Letovice. Bylo to v Borotíně, Velkých Opatovicích a ve Křetíně pod vedením pana Holka. Pro mládež se každoročně pořádaly jednodenní zájezdy s rybářskou tématikou a několik roků v prázdninách letní tábory v zajímavých rybářských lokalitách jako Vranov nad Dyjí, Lanžhot, Kácov u Sázavy, Suchý a další. V poslední době zájem mladých značně ochabl a ani činnost již není tak bohatá. Stále však v Letovicích jeden kroužek existuje a pracuje.

Nelze opomenout ani veřejnou a společenskou činnost spolku. Ve své době to bylo několikaleté pořádání velice zdařilých a populárních plesů v Letovicích. Jejich pořádání bylo přerušeno opravou místního kulturního domu. Po jejich obnovení zájem o ně ochaboval a v posledních letech pro všeobecně menší zájem o plesy bylo od dalšího pořádání upuštěno. Od roku 1970 jsou na nádrži Koupaliště v Letovicích každoročně pořádány rybářské závody pro dospělé rybáře i mládež. Tyto závody se těší značnému zájmu a účasti veřejnosti. Loni i letos byl uskutečněn výlov našeho rybníka ve Křetíně pod názvem „Rybářská pouť", opět za velkého, i nečekaného zájmu veřejnosti. Doufejme, že si tento výlov, nebo chceme-li pouť, vytvoří svoji tradici.

Tolik velice stručné ohlédnutí za uplynulými 90 roky činnosti práce letovických, ale i křetínských rybářů, se kterou jsme se chtěli s vámi podělit. Spolek vydává v prosinci k tomuto výročí podrobnější almanach o této činnosti, doplněný fotografiemi, který mohou zájemci získat ve spolku, a v Turistickém informačním centru v Letovicích, Tyršova ulice 2.

                                                                           Radomil Synek, místopředseda MRS, p.s. Letovice

Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu