oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je čtvrtek 21. října 2021, svátek má Brigita, zítra Sabina.
Obecní samospráva

Novoroční pozdrav starosty obce  

Přidáno 01.01.2013 - Obecní samospráva

Vážení spoluobčané!

Dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva naší obce i jménem svým poprvé v r. 2013 pozdravil a popřál Vám šťastné vykročení do nového roku a to jak v osobním, tak i v profesním životě.

Rád využívám této příležitosti, abych v malém ohlédnutí poděkoval za vstřícnost a aktivní přístup spoluobčanů včetně mládeže k rozvoji obce v právě završeném roce 2012.

V očekávání vynaložení nákladů v souvislosti se zahájením významných investičních akcí - zejména opravy horní části „račanského" potoka a generální opravy silnice procházející obcí nemohlo zastupitelstvo v rozpočtu naplánovat větší akce. Přesto s přispěním Vás, milí spoluobčané, a s dotační podporou se podařilo výrazně změnit areál „Pod Lipami" vybudováním dětského hřiště, zlepšením podmínek a zázemí pro úspěšné fotbalisty. Zastřešením buněk a v neposlední řadě i nezbytnými zásahy do porostů a terénními úpravami. Za podíl Vás - spoluobčanů při výstavbě dětského hřiště chci zvlášt poděkovat. A to jak za práci s lopatami a hráběmi, tak za práci mechanizací místních podnikatelů a zapomenout nemohu ani na nemalé finanční příspěvky složek i některých občanů. To vše umožnilo postavit hřiště ve větším rozsahu, než jsme při tvorbě rozpočtu naplánovali.

Ocenit je třeba i výsledky a aktivity Základní a Mateřské školy ve Křetíně. Děti byly úspěšné nejen po přestupu na vyšší stupně vzdělávání, ale i v soutěžích celostátní úrovně. Pedagogickému sboru pod vedením zastupující ředitelky Mgr. Procházkové se podařilo i získat i prostředky na vybudování počítačové učebny, výrazně se podíleli na projektu regionálních učebnic vlastivědy. Při takovém přístupu je pak pro zastupitelstvo snadné rozhodnout například o investici do výměny další skupiny oken v budově ZŠ.

Také zájmové složky - Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů i oddíly Malé kopané a Stolního tenisu v duchu tradice a své pověsti přinesli opět významný podíl na kulturním a společenském životě obce a zvláštní ocenění si zaslouží za práci s mládeží a akce pro děti. Oddílu Malé kopané, vedeném Jendou Alexou, patří samostatné uznání a gratulace za loňskou velmi úspěšnou sezonu.

Milí spoluobčané, čeká nás náročné období, kdy bude třeba realizovat připravené akce a přitom pružně reagovat na vnější vlivy - a to jak na finanční zdroje vlastní i dotační, tak i na postup významných investičních akcí při opravě „račanského" potoka a snad i zahájené opravy průchozí silnice.
Předpokládáme rozšíření cesty v části „Chmelnice"a vybudování chodníku ke škole, výměnu oken ve škole i školce a potlačení vzlínající vlhkosti, na které již máme schválenou dotační podporu, řešit musíme pro zachování dosavadní kapacity Mateřské školy stavebními úpravami rozšíření sociálního zázemí a plynofikaci topného systému.

Předpokládáme rovněž dokončení vnějších stavebních úprav - tedy fasády hasičské zbrojnice a prodloužení vodovodního řadu k nové výstavbě podél cesty „K Zásečkám". Přiznám se, že počítáme opět s Vaší podporou při pokračování úprav areálu „Pod Lipami", kde bude nutné především oplotit dětské hřiště a vybudovat základní sociální zázemí - toalety.

Myslím, vážení spoluobčané, že i tento stručný náhled do r. 2013 v naší obci potvrzuje, že jak z hlediska finančního krytí, tak i organizačně jednoduchý nebude.
Věřím však, opírajíc se o soudržnost zastupitelstva naší krásné obce a především o Vaši podporu, milí spoluobčané, že zmíněné akce, či jejich zahájení, se podaří v nastupujícím r. 2013 zvládnout.

Přeji Vám, milí spoluobčané do nového roku pevné zdraví, plno životní svěžesti, pohodu v rodinném zázemí i v práci a i tu nezbytnou trochu štěstí, radosti a lásky.
Ať je to rok splněných cílů, předsevzetí a přání.

Vše nejlepší, milí spoluobčané.

                                                                                                       Ing. Jan Halata, starosta obce

Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu